Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 6)(indskriftid: 6)

Thumbnails af billeder:

           

Stamdata:

Titel: Slesvig-sten

Alternativ titel: Stein von Schleswig, Schleswiger Domstein

Fundomstændigheder:
Fundet i Slesvig Domkirkes nordre sidetårn. Flækket i to stykker ved udtagningen og opstillet på en cementsokkel i domkirken (jf. fotos). I 1950 blev stenen overført til Archäologisches Landesmuseum (Laur 2006:37). Det er uvist, hvad der oprindelig har vendt op og ned.

Opbevaringssted: Archäologisches Landesmuseum, jf. ejerinstitution.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen er af kalksten, lokalt forekommende eller import.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

Datering: 1025-1050

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk (*urnesstil) kan stenen dateres til perioden efter ca. 1025. Indskriften refererer til en begivenhed i England, men nævnte stednavn er ikke identificeret. Derfor kan indskriften ikke dateres nærmere historisk end til perioden, hvor vikinger endnu var aktive i England. Rune- og sprogtypologi stemmer overens med en datering i 1000-tallet, snarest første halvdel.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), (Herred), Stadt Schleswig (Sogn). Nr.: Schl 5

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1897

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Kridtsten/kalksten.

Dimensioner: 68 cm

Bredde: 36 cm

Tykkelse: 13 cm

Oprindelige mål: Længdemålet = over soklen. Breddemålet = største. Tykkelsen = ca.-mål.

Tilstand: Stenen mangler et stykke af både top og bund, givetvis grundet tilpasningen til bygningsemne. Stenen blev beskadiget ved udtagelsen fra sin placering i kirkens tårn. Stenen blev (som nævnt i Moltke 1985:540) fundet med røde *farverester i runerne.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 540. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Laur, Wolfgang. 2006 (2006): Runendenkmäler in Schleswig-Holstein und in Nordschleswig . Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseum e. V., Archäologisches Landesmuseum, Schleswig


Stikord:


Farve
Urnesstil
Parallelordning
Bustrofedon
Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: SlB 1

Dansk oversættelse:
... lod rejse stenen e(fter) ... døde ... og Gudmund, de r(istede runerne?). (Han) hviler i Skia i England. Kr(istus?) ...

English translation:
... had the stone raised in memory of ... dead ... and Guðmundr, they (carved the runes?). (He) rests at Skía in England. (Christ?) ...

Transskription:
... lēt rēsa stēn æ[ftiR] ... [d]ǿðr ... ok Guðmundr þēR r[īstu rūn]aR. Ā Ænglandi ī Skiu [h]vīlis. Kr[istr](?) ...

Translitteration:
Side A ... l(i)t (:) r(i)(s)(a) : stain : e ... Side B ...-an : s(u)(l) ... | ... (a)uþr : ... | ...(n) : auk : kuþmuntr : þaR [:] [r] ... [(a)R] Side C : a enklanti : i skiu (:) -uilis : kr ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Meget beskadiget reliefudsmykning i *urnesstil på hele den ene bredside.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften indledes med en *rejserformel muligvis efterfulgt af en *sjæleformel. Man har tidligere anset stenen for at være svensk, men den kan udmærket være lokalt fremstillet (Lerche Nielsen 2001:133 ff.).

Tolkningskommentar:
Runefølgen "i skiu" er præpositionen 'i' efterfulgt af et ikke-lokaliseret stednavn 'Skia' i dativ. Restitutionen "Kr[istr]" er meget usikker.

Særlige tegn: Indskriftens n-runer er ensidige, men a-runerne er gennemstregede. Der er brugt stungen i-rune (e).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-10 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: *Parallelordnet indskrift i delvis *bustrofedon, hvor den ene smalside (side A) læses først, mens rækkefølgen af de efterfølgende linjer er usikker (her gengivet fra højre mod venstre). Rimeligvis skal den modsatte smalside (side C) læses sidst.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside og begge smalsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 6

DRM-nr.: I, 1, CLV-CLXVI