Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 613)(indskriftid: 613)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Slipshavn-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteat-fragment sandsynligvis tilhørende et depot. ‘Depotet’ blev fundet i 1981 spredt ud over et skovområde. De øvrige genstande omfatter seks brakteat-fragment; et af dem fra en C-brakteat, IK395, et andet fra en ukendt type, IK396, en øsken fra en brakteat, en statuette af guld, en Aureus (Valerian I), et guldvedhæng og mange andre guldfragmenter.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om et fragment af en B-brakteat.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Dnf. 33/93

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Svendborg (Amt), Vindinge (Herred), Nyborg Landsogn (Hjulby) (Sogn). Nr.: 090611

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1981

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: 12,1mm x 9,7mm


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al. 1989 Hauck, K.; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og H. Rulffs (1989): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3,1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text). p. 313ff.. München

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 394

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
(l)u-

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Fragmentet er beslægtet med Galsted, IK61, (Hauck et al. 1989:Bd.3:313).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
De runer der kan ses på fragmentet, er placeret i venstre side langs motivets rand.

Autenticitet: Ægte.