Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 271)(indskriftid: 271)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Solberga-sten

Alternativ titel: Torsjö-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen, der først var kendt gennem *Rönnous tegning fra 1716, var længe forsvundet, men genopdagedes i midten af 19. årh. på en af herregården Torsjös marker.

Opbevaringssted: Torsjö herregårdspark.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering sammenkædet med anvendelsen af konturordning.

Fundsted: Skåne län (Amt), Vemmenhögs (Herred), Solberga (Sogn). Nr.: SV2013

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1716 og midten af 1800-tallet

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 157 cm

Bredde: 96 cm

Tykkelse: 34 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden.


Stikord:


Rönnou, Magnus Dublar
Broder; 'skipper'
Konturordning.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 91

Dansk oversættelse:
Broder rejste denne sten efter Esbern, sin broder. Han var Ød...'s *'skipper'.

English translation:
Bróðir raised this stone in memory of Ásbjǫrn, his brother; he was Auð...'s seaman.

Transskription:
BrōðiR rēsþi stēn þennsi æftiR Ǣsbiorn, brōður sinn. SāR vaR skipari Ǿð-...

Translitteration:
bruþiR : risþi : stin : þainsi : iftiR : isbiurn : br|uþur : sin : saR : uaR | skibari : uþ-...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
*Broder som personnavn og appellativ.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-18,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *konturordning begynder i stenens nederste venstre hjørne, fortsætter opad i midterlinjen med en tilføjelse foroven til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 275

DRM-nr.: IV, 17