Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 114)(indskriftid: 114)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Spentrup-sten 1

Fundomstændigheder:
Brudstykket, der er tilhugget som kvader, blev fundet ved restaurering af Spentrup Kirke. Indskriftsiden med runer og *skibsfremstilling vendte indad.

Opbevaringssted: Våbenhuset.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: *Skibsfremstilling komponeret sammen med indskrift.

Fundsted: Randers (Amt), Nørhald (Herred), Spentrup (Sogn). Nr.: 140608

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1884

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 54 cm

Bredde: 54 cm

Tykkelse: 14-40 cm

Tilstand: Stenen er et fragment. Den bevarede del af indskriftsiden er velbevaret.


Stikord:


Skibsfremstilling

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 50

Dansk oversættelse:
... disse runer ... længe leve.

English translation:
... these runes ... long live.

Transskription:
... þessi rūn[aR] ... [læn]gi lifa.

Translitteration:
... | þasi : run-... | ...ki : lifa :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Sammen med indskriften er en *skibsfremstilling med sejl.

Tolkningskommentar:
Det er åbenbart den metrisk formede slutning af indskriften, der er bevaret, samt evt. en del af en risterindskrift.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7-9 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Den bevarede del af indskriften starter ved skibsfremstillingens stavn og læses skråt op mod venstre hjørne, derefter læses opad langs fragmentets højre kant.

Indskriftplacering:
På fragmentets ene side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 119

DRM-nr.: II, 21