Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1076)(indskriftid: 1256)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Stavnsager-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Fundet med metaldetektor af Ove Madsen i juni 2012.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Brakteat.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 38872

Sb-nr.: 57

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Randers (Amt), Sønderhald (Herred), Hørning(Nørre) (Sogn). Nr.: 141006

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
2012

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: 35 mm i diameter.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Lisbeth Imer 2017 Semple, S., C. Orsini og S. Mui : The runes on the Stavnsager bracteates Life on the Edge: Social, Political and Religious Frontiers in Early Medieval Europe Neue Studien zur Sachsenforschung 6 p. 153-156. Braunschweigisches Landesmuseum

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 647

Dansk oversættelse:
fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo (24-tegns runerækken)

English translation:
fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

Transskription:
[f]uþa[rkgwhnijpïzstbemlñdo]

Translitteration:
-uþa-i--u-e(l)a(l)d(a=a)erui-al

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
C-brakteat med rytter som motiv.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften på Stavnsager-brakteat 1 hører nært sammen med to motivmæssigt beslægtede brakteater fra Lindkær, IK110, og Over Hornbæk 3, IK140, der ligeledes tolkes som forvanskede futharkindskrifter (Moltke 1985 s. 26). De tre indskrifter er det nærmeste, vi på dansk område kommer en 24-tegns ældre runerække. Til gruppen hører måske også indskrifterne på to stempelidentiske brakteater Over Hornbæk 2, IK312,1 og Vendsyssel, IK312,2, der motivmæssigt adskiller sig fra førstnævnte gruppe.

Læsningskommentar:
Indskriften tolkes som en stærkt forvansket futharkindskrift med adskillige misforståede, runelignende tegn, som det ofte er tilfældet på brakteaterne.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
Runebåndet løber hele vejen rundt om midtermotivet.

Autenticitet: Ægte.