Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 113)(indskriftid: 113)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Stenalt-sten

Fundomstændigheder:
Stenen omtales første gang i præsterindberetningen fra 1623. Den blev nogle år forinden undersøgt af Ole Worm på Stenalt Hovedgård ved et besøg hos Anne Krabbe i 1615 (Bjørn 2009 s. 74 f.). Stenen blev allerede i Worms tid kløvet og brugt som byggeemne. I 1913 blev et større brudstykke af stenen fundet i en lille stensat rende i gårdspladsen på afbyggergården Christianslund under Stenalt, opført 1865. Resten af stenen eftersøgtes forgæves.

Opbevaringssted: Stenen er opstillet på en stenopsats på græsplænen øst for slottets hovedbygning.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Det bevarede fragment har været genanvendt som byggeemne.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. 1915:1

Datering: 900-1000

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Rougsø (Herred), Ørsted (Sogn). Nr.: 140805

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1623/1913

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 60 cm

Bredde: 24-34 cm

Oprindelige mål: Målene er det bevarede fragments dimensioner, den oprindelige sten har ikke nogen målopgivelse.

Tilstand: Selve stenen er kløvet og forsvundet men et større fragment genfundet i 1913.


Litteraturhenvisning(er):


Bjørn, Hans (2009): Slægten Bjørn til Stenalt Stenalt p. 73-75. Randers Amts Historiske Samfund,

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 55

Dansk oversættelse:
Asser, Stufs søn, rejste denne sten efter sin søn Broder.

English translation:
Ǫzurr, Stúfr's son, raised this stone in memory of Bróðir, his son.

Transskription:
Assurr, Stūfs sun, ræisþi stæin þannsi øft Br[ō]ður, sun sinn.

Translitteration:
Side A [ąsur : st](u)(f)s : sun : Side B [raisþi : st]ain : þąnsi | [auft : br](þ)(u)r : sun : sin :

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Formelt kan indskriftens afslutning også læses 'øft brōðursun sinn' "efter sin nevø". Man venter dog et navn på den afdøde, og derfor er tolkningen af 'bruþur' som personnavn foretrukket.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11,7-18 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Smalsiden på fragmentet læses først nedefra, de to linjer på den tilstødende side står i *parallelordning og læses også nedefra, den højre først. Indskriften er i *Worms runeværk gengivet i parallelordning på forsiden af en fiktiv stenkontur, hvilket viser, at Worm ikke har haft pålidelig information om stenens virkelige udseende (jf. DR sp. 156; Moltke 1956-58, II:122).

Indskriftplacering:
På 2 af stenens sider. Præcis placering er uvis.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 118