Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 614)(indskriftid: 614)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Stenmagle-æske

Alternativ titel: Garbølle-æsken

Fundomstændigheder:
Fundet juni 1947 af tørvearbejder Gunnar Larsen.

Genstandstype: Æske.

Genstandstypekommentar: Æsken er skåret ud af et stykke træ. Indskriften er placeret på hovedet i forhold til lågsiden.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 24115

Sb-nr.: 57

Datering: 160-375/400

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk datering pga. e-runens form.

Fundsted: Sorø (Amt), Alsted (Herred), Stenmagle (Sogn). Nr.: 040112

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1947

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Taks.

Dimensioner: 17 cm

Bredde: 5 cm

Tykkelse: 5 cm

Tilstand: Æsken er meget velbevaret.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 341/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 88 f.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 9. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 62

Dansk oversættelse:
HagiradaR (Hagråd) gjorde.

English translation:
Hagráðr made.

Transskription:
HagiradaR tawide.

Translitteration:
hagiradaR : tawide :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
HagiradaR er et mandsnavn, formelt identisk med det oldnordiske adjektiv hagráðr 'som giver gode råd'.

Særlige tegn: e-rune med vandret bjælke.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,8-1,3 cm

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter.

Skriftordning: Højrevendt i en linje.

Indskriftplacering:
På æsken ene side.

Autenticitet: Ægte.

KJ nr.: 30

Andet nr.: EM85;88