Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 176)(indskriftid: 176)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Stenstrup-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Ældre kilde (1701) oplyser, at karret dengang fandtes i Stenstrup Kirke. Herfra blev det skænket til Nationalmuseet i 1809 (jf. DR 180).

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet, men toppen mangler. Flere steder mangler kantstykker. Af tre sæt øskener mangler to på låget og en på skålen. Karrets koniske fod med lille vulst er bevaret. Ophæng mangler.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvor man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 349

Datering: 1200-1250

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Typologisk datering.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sunds (Herred), Stenstrup (Sogn). Nr.: 090511

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1701

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 13,8 cm

Oprindelige mål: Diameter: 11,6 cm.

Tilstand: Meget beskadiget.


Stikord:


Ledstilling

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 45

Dansk oversættelse:
Jakob Rødfarvet gjorde mig.

English translation:
Jakob Red-tinted made me.

Transskription:
Mik Iækop Røllyt gørþæ.

Translitteration:
: mik : iækop rolut [gorte]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg er udsmykket med røghuller og stregmønstre. Skålen bærer et kaotisk stregmønster, hvorimellem en linje med sekvenser med runer.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mesterformel.

Læsningskommentar:
To ældre kilders næsten samtidige aftegninger af runerne er næsten samstemmende, hvorfor den rekonstruerede runefølge "gorte" må anses for sandsynlig.

Tolkningskommentar:
Indskriften afviger syntaktisk fra de øvrige kars mesterformler, idet objektet "mik" har førstepladsen i sætningen (ledstilling*: OSV). Det kan dog ikke udelukkes, at en SVO læsning er mulig. Runefølgen "rolut" kendes ikke andre steder fra. Set i lyset af, at mester Jakob oftest anfører sit tilnavn Rød (Ruffus: DR 172, DR 173, DR 178, DR 181, DR 182, Ryþ: DR 175 og Røþ: DR 174, DR 176), er det rimeligt at tolke rolut, som en form af det gammeldanske adjektiv røþlytr 'rødfarvet'.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Linjeordning. Læseretning: Venstre - højre.

Indskriftplacering:
Røgelseskarrets underdel (skålen).

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 180