Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 319)(indskriftid: 319)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Stora Harrie-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i 1851 eller '61 i kirkegulvet, men derefter blev den indmuret under orgelet til højre.

Opbevaringssted: Indmuret i kirkemuren nær gulvet i det sydvestlige hjørne.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegulvet.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering samt tilstedeværelsen af et kors.

Fundsted: Skåne län (Amt), Harjagers (Herred), Stora Harrie (Sogn). Nr.: SV0710

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1851 eller 1861

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 89 cm

Bredde: 66 cm

Oprindelige mål: Stenen er nu indmuret i kirkemuren, så højden og bredden angiver de synlige mål. Tykkelsen kendes ikke.


Stikord:


Måg.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 23

Dansk oversættelse:
Berle satte (denne sten?) efter Toke, sin *måg.

English translation:
Birla placed (this stone?) in memory of Tóki, his/her kinsman-by-marriage.

Transskription:
Birla satti ... æftiR Tōka, māg sinn.

Translitteration:
birla : sati : ... | ... : iftiR : tuka | mak : sin ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et kors er placeret til venstre for indskriften.

Oversættelses- og sagkommentar:
Kvindenavnet Birla en en diminutivafledning med -l til bera 'hunbjørn' (Peterson 2007: 43, Andersen 1948: 98). Formodentlig mangler der kun objektet "stæin þannsi" el. lign., som evt. findes endnu på den skjulte, modstående side af stenen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-15 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder forneden til venstre .

Indskriftplacering:
Formentlig på stenes ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 324

DRM-nr.: IV,36b