Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 289)(indskriftid: 289)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Stora Herrestad-sten†

Fundomstændigheder:
Stenen kendes først fra en tegning af *Rönnou fra 1716. I 1726 stod stenen ved Herrestadgårds forstuedør men forsvandt siden. Indskriften kendes dog fra i alt fire tegninger. Stenen blev formentlig brugt som byggeemne i Herrestadgård o. 1756.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Typologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Herrestads (Herred), Stora Herrestad (Sogn). Nr.: SV0807

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1716

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: Ukendt

Bredde: Ukendt

Tykkelse: Ukendt

Tilstand: Stenen er gået tabt.


Stikord:


Rönnou.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 32

Dansk oversættelse:
Ketilø lod gøre disse kumler efter ... en meget god þegn, som var gift med hende.

English translation:
Ketiley had this monument made in memory of ... a very good þegn, who was married to her.

Transskription:
Kætiløy lēt gørva kumbl þausi æfti[R] ... þiægn algōðan, þann es hana ātti.

Translitteration:
[kitilau : lat : kaurua : kubl : þausi : af(t)(i)- ... | þiakn : al:kuþan : þan : is | hana : ati]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
'Lilje' som topornament. Jf. DR 294 Baldringe og 343 Ö.Herrestad.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det oldnordiske verbum "eje" har som bibetydning "være gift med" - den betydning, der er aktuel her.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i kontur-/portalordning.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside?

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 293 †

DRM-nr.: IV, 3 (s. 14)