Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 334)(indskriftid: 334)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Stora Köpinge-sten

Alternativ titel: Köpinge-sten

Fundomstændigheder:
Skonvig meddeler, at stenen var under den østre dør, som man træder over, når man går ind på kirkegården (Jf. Moltke 1956:134; 1958:91f.). Siden er den flyttet flere gange og endelig anbragt på kirkegården.

Opbevaringssted: Kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som tærskelsten ved indgangen til kirkegården.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk daterings sammenkædet med anvendelsen af konturorden.

Fundsted: Skåne län (Amt), Herrestads (Herred), Stora Köpinge (Sogn). Nr.: SV0808

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 162 cm

Bredde: 107 cm

Tykkelse: 22 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1956-58 (1956, 1958): Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I. Billeder og kildetext. II Skildring og kommentar Bibliotheca Arnamagnæana. Supplementum 1-2 . Ejnar Munksgaard, København


Stikord:


Bustrofedon
Konturordning.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 33

Dansk oversættelse:
Vrest/Orrist og Nøk og Kruse rejste denne sten efter Abe/Ebbe, deres fælle, en god dreng.

English translation:
Vreistr/Orristr and Nykr and Krúsa raised this stone in memory of Api/Ebbi, their partner, a good "drengr".

Transskription:
Vrēstr/Orristr ok NykR ok Krūsa rēsþu stēn þannsi æft Āpa/Æbba, fēlaga sinn, dræng gōðan.

Translitteration:
: uristr : ąuk : nukR : ąuk : krusa : risþu : stin : þąnsi : uft : aba : filaka : sin : trik : kuþan :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Rammelinjen midt på stenen afsluttes i en spiral.

Oversættelses- og sagkommentar:
Evert Salberger har i 2003 fremsat et forslag om at læse resjernavnet uristr som "Orest" (afledt af orrusta, kamp/krig), men også mandsnavnet Vrēstr (evt. en vrangvillig person) er i givet fald unikt (Peterson 2007 s. 175 samt 258).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13,2-14 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofisk *konturordning begynder i stenens nederste venstre hjørne og løber to gange rundt langs stenens kant.

Indskriftplacering:
På stenes ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 339

DRM-nr.: IV, 27