Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 17)(indskriftid: 17)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Strårup-halsring

Fundomstændigheder:
Angiveligt fundet i en høj med spor af gravkammer. Eventuelt foreligger der en sammenblanding mellem et skattefund og et ældre anlæg sammesteds.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Halsring.

Genstandstypekommentar: Tidligere blev ringen tolket som et diadem, men der er formentlig tale om en halsring.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8563

Sb-nr.: 9

Datering: 160-375/400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Fund af guldringe i krigsytteofrene viser, at ringe, som før har været dateret til ældre germansk jernalder, muligvis kan dateres til yngre romersk jernalder (Lund Hansen 1997:356).

Fundsted: Vejle (Amt), Nørre Tyrstrup (Herred), Dalby (Sogn). Nr.: 170701

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1840

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Udvendig diameter: Fra for til bag 19,9 cm og fra side til side 21,3 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 13. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Syrett, Martin 1994 (1994): The Unaccented Vowels of Proto-Norse NOWELE supplement 11 p. 143-152. Odense University Press,


Stikord:


Bøjningsendelsen -o i urnordisk

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 7

Dansk oversættelse:
Leþro.

English translation:
Leþro.

Transskription:
Leþro.

Translitteration:
leþro

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På forsiden af halsringen ses en snorlignende bort samt tre grupper, der består af fire indpunslede sole.

Oversættelses- og sagkommentar:
Leþro er en svagtbøjet afledning til ordet læder, on. leðr. En mulig betydning "manden eller kvinden med den læderagtige hud" el. lign.

Tolkningskommentar:
Der kan både være tale om et mands- eller et kvindenavn, idet opfattelsen af *bøjningsendelsen -o er omstridt (se fx. Syrett 1994:143ff.)

Særlige tegn: e-rune med vandret bjælke.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 0,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på indersiden af halsringens flade forreste del.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 18

KJ nr.: 42