Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 133)(indskriftid: 133)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Suldrup-sten

Alternativ titel: Suldrup-stenen I, Suldrup-sten 2

Fundomstændigheder:
Fundet 1895 på kirkegården i Suldrup.

Opbevaringssted: Stenen er opstillet på hovedet ved våbenhusets sydmur.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 1411:148

Sb-nr.: 128

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Ålborg (Amt), Hornum (Herred), Suldrup (Sogn). Nr.: 120509

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1895

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 127 cm

Bredde: 132 cm

Tykkelse: 26 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt det største sted.

Tilstand: Stenen er et fragment, toppen mangler.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 55

Dansk oversættelse:
{riuskR} rejste [denne] (sten efter) Ufej, sin broder.

English translation:
{riuskR} raised the stone in memory of Ófeigr, his brother.

Transskription:
{riuskR} rēsþi st[ēn] [æfti]R Ūfāg, brōður sinn.

Translitteration:
: riuskR : risþi : s(t)... ...R : ufah : bruþu|r : sin :

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Stenrejserens navn 'riuskR' har ikke kunnet tolkes tilfredsstillende, se DR (spalte 700) samt Peterson (2007: 301). Det ret udbredte tilnavn ÓfæigR betyder egl. "den som er bestemt til et langt liv" (Peterson 2007: 171). Formen med /á/ i ÓfágR skyldes en tidlig udvikling af den fællesnordiske diftong /æi/, (Brøndum Nielsen 1950, § 104.1)

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11,5-13,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Teksten på runestenen, der nu står på hovedet i forhold til den oprindelige opstilling, har været læst fra nedre venstrehjørne (nu øverst til højre). Indskriften har løbet rund langs stenen øvre kant (konturordning*), som i dag vender nedad, og er delvis borthugget. Afslutningen af indskriften er, som det ofte ses, fortsat med et ekstra, kort skriftbånd inden for det første.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 138

DRM-nr.: II, 25