Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 177)(indskriftid: 177)

Stamdata:

Titel: Svindinge-røgelseskar†

Fundomstændigheder:
Karrets runer er registreret og gengivet i to ældre kilder fra begyndelsen af 1700-tallet i næsten ens afskrifter (jf. DR 181).

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Røgelseskar.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvor man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Datering: 1200-1250

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Typologisk datering.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Svindinge (Sogn). Nr.: 090110

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1700-tallet, beg.

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 34

Dansk oversættelse:
Mester Jakob Rød gjorde mig. Hil dig Maria, (fuld af) nåde.

English translation:
Master Iacobus Red made me. Hail Mary, (full of) grace.

Transskription:
Mæstær Iacobus Rufus me fecit. Ave Maria gra[tia].

Translitteration:
[mæstær : iakobus ruffus me fecit aufe maria kra]

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Kendes ikke.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mesterformel. Kristen formel.

Læsningskommentar:
Den ene afskrift angiver, at f-runen i "aufe" og k-runen i "kra" er stungne. En stungen f-rune er næppe sandsynlig, da den ellers ikke optræder i røgelseskarrenes indskrifter (jf. DR 181).

Tolkningskommentar:
Runefølgen "kra" kan sikkert tolkes som begyndelsen af ordet "gratia", der der er tale om begyndelsen af Ave Maria-formlen. Englehilsenen findes i næsten fuld længde på Ulbølle-karret (DR 182).

Særlige tegn: Kendes ikke.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Kendes ikke.

Indskriftplacering:
Kendes ikke.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 181 †