Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 214)(indskriftid: 214)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tågerup-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er fundet på en mark tilhørende Tågerup præstegård. Fundet med runesiden nedad og kløvet før man opdagede runerne. Sammenføjet og opmuret i Tågerup kirkes våbenhus ydermur 1869.

Opbevaringssted: Indmuret i Tågerup Kirkes våbenhus på ydersiden.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 36

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering

Fundsted: Maribo (Amt), Fuglse (Herred), Tågerup (Sogn). Nr.: 070319

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1868

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 156 cm

Bredde: 146 cm

Tykkelse: ca. 32 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt det største sted.

Tilstand: Kløvet før runerne blev opdaget. Stenen blev indmuret, så den ligger på siden, og tekstbåndene løber vandret.

Indskrift(er):

DK nr.: Syd 5

Dansk oversættelse:
Østens sønner rejste denne sten efter Spærle, deres bror, Esbern Næbs skipper.

English translation:
Eysteinn's sons raised this stone in memory of Sperla, their brother, Ásbjǫrn Nef's seaman.

Transskription:
Øystæins syniR ræisþu stæin þannsi æft Spærlu, brōður sinn, skipara ĀsbiarnaR Næfs.

Translitteration:
: austains : suniR : | : raisþu : stain | þansi : | : aft : | : sbarlu : bruþur : sin : | : skibara : ąsbiarnaR : | : nafs :

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Indskriften læses nedefra og op. Første tekstbånd er fjerde bånd fra venstre eller det højre af de to midterbånd. Dernæst femte bånd fra venstre, dog med tilføjelsen "þansi" mellem "stain" og "aft" uden for rammen. Dernæst tilbage til midten til tredje, andet og første tekstbånd i nævnt rækkefølge.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10,5 - 19 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Parallelordning med blandet linjefølge. Dobbelte rammestreger.

Indskriftplacering:
Indskrift på stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 218

DRM-nr.: III, 12