Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 231)(indskriftid: 231)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tårnborg-sten

Fundomstændigheder:
Museumsprotokollen: "Den laae i Strandkanten af Korsør Nor udfor Lille Taarnborggaards Mark ca. 600 Al. SØ for Taarnborg Kirke og ca. 800 Al. fra Taarnborg Slotstomt. I daglige Vande har Stenen, der laae med Indskriften opad, været overskyllet af Bølgerne. Det er muligt, at den kan have været ført til det Sted, hvor den fandtes, af Is fra en anden Kant af Noret eller nedført fra Lille Taarnborggaards Mark imellem andre Stene".

Opbevaringssted: Nationalmuseets runehal.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 1090

Datering: 1050-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering

Fundsted: Sorø (Amt), Slagelse (Herred), Tårnborg (Sogn). Nr.: 040319

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1874

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 99 cm

Bredde: 60 cm

Tykkelse: 36 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er målt på det største sted.


Stikord:


Parallelordning

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 66

Dansk oversættelse:
Gud... tage sig af... brets sjæl; han gjorde sten(e).. Edvin(?) bro(?)

English translation:
God ... take care of ...-bret's soul, he made the stones ... Eðvin(?) bridge(?).

Transskription:
Guð ... fyrisēi ...bræts sial, hann gærði stēna ... Eðwin(?) brō(?).

Translitteration:
(k)(u)þ ... fori:si | -brit : sial (:) ha=n (:) ga=rþi st(i)(n)(a) | ... (k)iþuin : bu(r)- :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Verbet fyrisēa er iflg. DR spalte 650 dannet efter middelnedertysk forbillede: vorsen efter latinsk providere. Dette sammenholdt med indskriftopbygningen, ensidig t-rune, venstrevendte, ensidige bistave på ansurrunen og de to binderuner tyder på, at indskriften snarest er middelalderlig.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 11-12,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre i *parallelordning begyndende i stenens nederste venstre hjørne.

Indskriftplacering:
Stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 235

DRM-nr.: III, 22