Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 241)(indskriftid: 241)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tømmerup-bæger

Fundomstændigheder:
Bægeret er skænket til Nationalmuseet i 1876 med oplysning om at det er fundet på Tømmerup Kirkegård i den løse jord under gravkastning, knap 2 m fra kirkeskibets mur i en dybde af godt 1,5 m.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Bæger.

Genstandstypekommentar: Det er omstridt, om bægeret er en præstekalk, rejsekalk, en gejstligs "gravkalk" eller et mundbæger.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 1008

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Ars (Herred), Tømmerup (Sogn). Nr.: 030108

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1876

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 5,5 cm

Bredde: 3,6 cm

Oprindelige mål: Bredden er et tværmål foroven.


Stikord:


Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 48

Dansk oversættelse:
fuþorkhniastbmly

English translation:
fuþorkhniastbmly

Transskription:
fuþ[orkhniastbmly]

Translitteration:
fuþ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Bægeret er ret enkelt udformet, indskriften er ristet på et bånd langs randen og en enkelt knop over foden er smykket med et mønster af skrå streger.

Tolkningskommentar:
Indskriften læses som en del af en fuþork-indskrift.

Særlige tegn: Det kan diskuteres, om der er et eller to (tætsiddende) tegn efter den tredje rune. Det er kun de første runer der med sikkerhed har kunne tydes, resten tolkes som karakterer, skriftefterlignende tegn.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Runehøjde: Ca. 2 mm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Læseretning fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Rundt langs bægerets øvre rand.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 245