Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 411)(indskriftid: 411)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tønder-brakteat

Alternativ titel: Haderslev

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund, som dukkede op under pløjning omkring 1906.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf
Schloss Gottorf
DE-24837 Schleswig
Tyskland

Inventarnr.: 12192

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Tønder (Amt), Tønder (Herred), Tønder (Sogn). Nr.: 210503

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1908, indleveret

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,2mm

Tilstand: God stand

Indskrift(er):

DK nr.: SJy IK 353

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
lþd=ul-- uldaul

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en højrevendt menneskefigur med bue og pil. Foran ved dens fødder er en lille menneskelignende figur, siddende og ligeledes højrevendt. De er omgivet af fire slange-/dragelignende væsner; to fortil, som, ifølge IK, synes at være på flugt, og ligeledes to bag ved bueskytten. Omkring buen er der en mængde af perler, og der ses et svastika mellem bueskyttens ansigt og buen. IK peger på at brakteaten har visse tematiske ligheder tilfælles med Ullerup, IK358, og de stempel-identiske Sønder Rinda-b, IK341. De kategoriseres bl.a. alle under motiverkredsen, Dæmonkamp; ligesom begge motiver tolkes som havende et triumferende tema over sig (Hauck et al. 1986:201).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder langs randen i motivet; henholdsvis under de to menneskefigurer og til venstre for de slangelignende væsner, der befinder sig bag bueskytten.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR4