Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 212)(indskriftid: 212)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tirsted-sten

Fundomstændigheder:
Runestenen stod i den sydlige kirkegårdsmur, men siges at være flyttet hertil fra en høj som lå øst for kirken.

Opbevaringssted: Nationalmuseets runestenshal.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten. Ældre skålformede fordybninger.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 69/2005

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering sammenkædet med stilhistorie.

Fundsted: Maribo (Amt), Fuglse (Herred), Tirsted (Sogn). Nr.: 070317

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 254 cm

Bredde: 125-140 -190 cm

Oprindelige mål: A-sidens bredde forneden er ca. 140, B-sidens ca. 125 Bagsidens største bredde er ca. 190.

Tilstand: Runestenen er godt bevaret, der mangler kun et lille stykke i nederste venstre hjørne, hvad dog ikke har beskadiget runerne.


Stikord:


Sverige
Viking
Triquetra

Indskrift(er):

DK nr.: Syd 4

Dansk oversættelse:
Asråd og Hildung (ell. Hildvig/Hildulf) rejste denne sten efter Frede, deres frænde, men han var da mændenes skræk (?), og han fandt døden i Svitjod (*Sverige) og var først (?) i Friggis (?) skare(?) derefter(?) alle *vikinger.

English translation:
Ástráðr and Hildungr/Hildvígr/Hildulfr raised this stone in memory of Fraði/Freði, their kinsman. And he was then the terror(?) of men. And he died in Sweden and was the first(?) in(?) Friggir's(?) retinue(?) and then: all vikings.

Transskription:
Āsrāðr ok Hildu[ng]R/Hildv[ig]R/Hildu[lf]R ræisþu stæin þannsi æft Frāða/Frǣða, frǣnda sinn sinn, en hann vas þā fǣkn(?) vera, en hann varð dauðr ā Svīþiūðu ok vas fyrs[t](?) ī(?) Friggis(?) liði(?) þā alliR vīkingaR.

Translitteration:
Side A ąsraþr auk hiltu(-)-R | raisþu stain þansi | aft frąþa frąnti sin | sin ian han uas þą fąink | uaiRa Side B ian han uarþ tauþr ą suą|þiauþu auk uas furs | i frikis iąþi þą aliR uikikaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Rammelinjerne ender i to flettede *triquetra-knuder øverst på stenen over indskriften.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det er omdiskuteret, bl.a. hvad sekvensen fąink uaiRa betyder.

Læsningskommentar:
Indskrift med mange fejl, u- og r-runerne er vanskelige at skelne fra hinanden.

Tolkningskommentar:
Translitteration og oversættelse er omstridt, ikke mindst fąink uaiRa, hvor Lis Jakobsens tolkning af sidstnævnte ord som gen. plur. af verr '(ægte)mand' forudsætter, at R-runen benyttes for r-runen. Her er Erik Moltkes tolkning fra 1976 (s. 250-251) fulgt, se også DR (sp. 261-264). Læses ordet alternativt som pronominet þæiRa, løses dette problem.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-25 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Læsningen af indskriften i parallelordning med ensrettede lodrette bånd begynder på A-siden nederst til højre.

Indskriftplacering:
Indskriften står på to sammenstødende sider, som tilsammen danner stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 216

DRM-nr.: III, 18