Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 178)(indskriftid: 178)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tjøme-røgelseskar

Alternativ titel: Tjømø-røgelseskar

Fundomstændigheder:
Karret omtales i et brev fra 1804. Det befandt sig på daværende tidspunkt i Tjømes gamle kirke. Karret kom til Oldsakssamlingen i Oslo, Norge i 1861.

Opbevaringssted: Oldsaksamlingen, Oslo, Norge.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lille lanterne med en øsken. Karrets har tre sæt øskener. Konisk fod og ophæng er bevaret.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvor man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: C 2692

Datering: 1200-1250

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilistorisk datering.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1804

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 20,9

Oprindelige mål: Diameter: 10,5 cm.


Stikord:


Udland
Ejerinstitution

Indskrift(er):

Dansk oversættelse:
Mester Jakob Rød ..., smed, gjorde mig. Gud(?).

English translation:
Master Iacobus ... Red the smith made [me]. God(?).

Transskription:
Magister Iacobus ... Rufus fa[ber] [me] fecit. Guþ.

Translitteration:
makist=æ=r : iakobus : m ruffus (:) fa... fecit : ugþ

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg er dekoreret med røghuller og stregmønstre. Skålen bærer ved randen en runeindskrift. Herunder løber et zigzagmøster.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mesterformel. Kristen formel.

Læsningskommentar:
En del af indskriften er slidt væk.

Tolkningskommentar:
Den enkeltstående m-rune, kan være udtryk for en foregriben af det "me", som må antages at have stået foran "fecit". Mesterformlen på DR 173 er næsten identisk med denne, og en rekonstruktion af sekvensen til "faber mefecit" er sikker. Runefølgen "ugþ" kan i lyset af Fåborg-karrets indskrifts afslutning "guþ si" (DR 173) og Ulbølle-karrets "guþ signn"-sekvens (DR 183) tolkes som ordet "guþ" med ombytning af tegnene (jf. DR 182).

Særlige tegn: Langstavet c-rune i fecit.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Linjeordning. Dobbelte rammelinjer. Rammelinjer er respekterede. Læseretning: venstre - højre.

Indskriftplacering:
Underskålen. Ved randen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 182