Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 466)(indskriftid: 466)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tjurkö-brakteat 1

Alternativ titel: Målen

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved pløjning af et markstykke nær gårdmand Sven Anderssons hus i feb. 1817. De øvrige genstande omfatter brakteaterne Tjurkö 2, IK185, og Tjurkö 3, IK183, en C-brakteat, IK150,2, og to guld solidi af Theodosius II. (408-450) fundet samme sted i 1838.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Inventarnr.: 1453:25

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1817

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 547ff.. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 315ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Bl IK 184

Dansk oversættelse:
HeldaR gjorde runerne på "vælskkornet" for Kunimund.

English translation:
HeldaR wrought runes on 'the foreign grain' for Kunimundur.

Transskription:
Wurte runoR an walhakurne HeldaR Kunimundiu.

Translitteration:
wurte runoR an walhakurne heldaR kunimudiu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et højrevendt og muleagtigt hoved med skraveret hårpragt og fuglehoved i nakkehalen. Det 'svæver' over et ligeledes højrevendt dyr med horn. Overfor ansigtet i øjenhøjde ses en venstrevendt fugl med et hoved udformet som det hornede dyrs. IK peger på et enkelt særpræg - munden nær dyret nakke/manke - som vi genfinder på brakteaterne Åsum, IK11, og Sigerslev, IK158, (Jacobsen og Moltke 1942:547ff.; Hauck et al. 1985:Bd.1:315ff.).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er præget i et randbånd, som omslutter motivet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR 75

KJ nr.: 136