Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 467)(indskriftid: 467)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tjurkö-brakteat 2

Alternativ titel: Målen

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved pløjning af et markstykke nær gårdmand Sven Anderssons hus i feb. 1817 . De øvrige genstande omfatter Tjurkö 1, IK184, og Tjurkö 3, IK183, en C-brakteat, IK150,2, og to guld solidi af Theodosius II. (408-450) fundet samme sted i 1838.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 6602

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1817

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27,9mm

Tilstand: God stand; lettere bulet med en rids i nederste halv ad motivet


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 547ff.. København

: .

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 315ff., 318. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Bl IK 185

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
ota

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt ansigt med hårpragt med perlekrans og sløjfe, som 'svæver' over et ligeledes venstrevendt dyr med horn, øre og strittende tunge. Et svastika ses mellem dyrets hoved og forben. Både ikonografi og indskriftens placering og indhold, 'ota', er nært beslægtet med Fjärestad, IK55, Gadegård, IK578, og Skåne 3, IK152. Denne brakteat især, Tjurkö 2, er næsten en eksakt kopi af Skåne 3, hvilket giver et godt billede af, hvor fint et kopieringsarbejde nogle af guldsmedene mestrede (Jacobsen og Moltke 1942:547ff.; Imer 2016:245; Hauck et al. 1985:Bd.1:315,318)

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret øverst til venstre, over dyrets horn og ud for hårpragten med en nedre rammelinie.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR76

KJ nr.: 125