Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1050)(indskriftid: 1230)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tjurkö-brakteat 3

Alternativ titel: Målen-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved pløjning af et markstykke nær gårdmand Sven Anderssons hus i feb. 1817. De øvrige genstande omfatter brakteaterne Tjurkö 1 og 2, IK184, IK185, en C-brakteat, IK150,2. Ligeledes blev der samme sted i 1838 fundet to guld solidi af Theodosius II. (408-450).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 6601

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Blekinge län (Amt), Östra (Herred), Augerum (Sogn). Nr.: SV3401

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1817

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 24,8mm

Tilstand: God stand; bulet.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 315ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Bl IK 183

Dansk oversættelse:
Forvanskede latinske bogstaver.

English translation:
Garbled latin letters.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en buste af et venstrevendt mandshoved med hårpragt og et perlebesat diadem. Den højrehånd er hævet til nær munden, hvorfra han stikker sin lange tunge ud. Overfor ansigtet ses en fugl med kløerne plantetnp å mandshovedets næse og næbet nær hans skjulte hølreøje. Ifølge IK er motivet en imitation gjort efter romerske mønter og medaljoner (Hauck et al. 1985:Bd.1:315).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
INdskriften er placeret bag bustens hoved, langs motivets rand.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR 77