Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 8)(indskriftid: 8)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Torsbjerg-skjoldbule

Fundomstændigheder:
Fundet under Conrad Engelhardts udgravninger 1858-61.

Opbevaringssted: Archäologisches Landesmuseum, Schloss Gottorf.

Genstandstype: Skjoldbule.

Genstandstypekommentar: Deformeret fragment. Runerne er anbragt på den side af skjoldbulen, der har vendt ind mod skjoldet.

Anvendelse: Forsvarsvåben.

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf
Schloss Gottorf
DE-24837 Schleswig
Tyskland

Inventarnr.: 3262

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Süderbrarup (Herred), Thorsberg (Sogn). Nr.: Schl 6

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1858

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Oprindelige mål: Ydre diameter ca. 16,5 cm.

Tilstand: Skjoldbulen er meget ødelagt og temmelig korroderet.

Indskrift(er):

DK nr.: Sl 12

Dansk oversættelse:
Utolket indskrift.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
aisgRh/a(n)sgRh

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det er nærliggende at sammenholde runeindskriften med den latinske indskrift på en anden skjoldbule i Torsbjerg-fundet.

Læsningskommentar:
Det er omstridt om der er en svag bistav på rune 2 oppefra højre skråt ned mod venstre.

Tolkningskommentar:
Der foreligger flere forsøg på at tolke indskriften som meningsgivende, og tolkningen er bl. a. afhængig af, om indskriften blev til før eller ved ofringen (jf. Stoklund 1985,326f. med henvisninger; Düwel 2006).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: 2,1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
På randen af skjoldbulens inderside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 8

KJ nr.: 21