Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 85)(indskriftid: 85)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Torup-sten†

Fundomstændigheder:
På Skonvigs tid lå runestenen "I Mielsom herrit i Torup kircke for alterett". I 1652 blev stenen ført til København og anbragt ved Rundetårn.

Opbevaringssted: Tabt ved Københavns brand i 1728.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Såfremt indskriften rummer en stungen k-rune, er der tale om perioden efter den store Jelling-sten.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Torup (Sogn). Nr.: 130713

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 160 cm

Bredde: 57 cm

Tykkelse: ukendt

Oprindelige mål: Mål ifølge *Skonvig: 2,5 alen høj, 3 kvarter bred.

Tilstand: Runestenen var allerede på Skonvigs tid et fragment og er gået tabt ved Københavns brand 1728


Stikord:


Skonvig, J.
Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 25

Dansk oversættelse:
Asgot Vides søn, Svends ...mand, rejste d[enne] sten efter broder/Brode[r] ...

English translation:
Ásgautr Viði's son, Sveinn's ...man, raised the stone ... in memory of Broðir / brother ...

Transskription:
Āsgotr Vīða sun, ...mandr Svēns, rēsþi stēn ... æft Brōðu[r] ...

Translitteration:
[(ą)sgutr : uiþa : sun : kims : mantr | suins : risþi : stin : þ... (ą)f(t) : bruþu...]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Førsteleddet i sammensætningen [kims:mantr] er usikker. DR foreslår, at kims er en fejllæsning for laksmantr eller kunsmantr, olddansk lagsmanndr 'kompagnon' eller kynsmanndr 'slægtning'.

Tolkningskommentar:
Ordet 'mandr' viser eksempel på sydskandinavisk d-indskud. Erik Moltke har overbevisende argumenteret for, at opfatte bruþu... som et personnavn (Moltke 1958:59).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder nederst i venstre side.

Indskriftplacering:
ukendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 90 †