Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 226)(indskriftid: 226)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Tryggevælde-sten

Fundomstændigheder:
Stenen omtales første gang i 1597, hvor den stod i Tryggevælde borggård, flyttet hertil ca. 1550 af lensmanden Wobislaw Wobitzer, uvist hvorfra, men det siges, at den har stået på en nærliggende høj (Keyserhøyen/Kishøj eller en høj på Hårlev Kirkegård).

Opbevaringssted: Nationalmuseets runehal.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 67/2005

Datering: 900-950

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Præstø (Amt), Faxe (Herred), Karise (Sogn). Nr.: 050304

Fundstedssikkerhed: Usikker.

Fundår:
Ca. 1550

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 325 cm

Bredde: 124 cm

Tykkelse: 30-45 cm

Tilstand: Runestenen er velbevaret, men er efter indskriftens tid forsynet med fem større huller, som man formentlig har boret, da man ville flytte stenen.


Stikord:


Ræte
Forbandelsesformel
Værneformel
Samme rejser og rister(?)
Metrisk formning
Stavrim
Ælti

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 82

Dansk oversættelse:
Ragnhild, Ulfs søster, satte denne sten og gjorde denne høj og denne skib(s-sætning) efter Gunulf sin mand, en glammende mand, søn af Nærve. Få bliver nu født bedre end han. Han skal blive en *ræte som *ælti denne sten eller slæber den herfra.

English translation:
Ragnhildr, Ulfr's sister, placed this stone and made this mound, and this ship(-setting), in memory of her husband Gunnulfr, a clamorous man, Nerfir's son. Few will now be born better than him. A warlock(?) be he who damages(?) this stone or drags it (away) from here.

Transskription:
Ragnhildr, systiR Ulfs, satti stæin þannsi ok gærði haug þannsi æft, ok skæið þessi, Gunnulf, ver sinn, glamulan mann, sun Nærfis. FāiR verða nū fǿddiR þæim bætri. Sā verði at ræddi(?) es ælti(?) stæin þannsi eða heðan dragi.

Translitteration:
Side A raknhiltr : sustiR : ulfs : sati : stain | þnnsi : auk : karþi : hauk : þąnsi auft | auk skaiþ : þaisi | kunulf : uar sin : kląmulan man | (s)un : nairbis : faiR : uarþa : nu futiR : þąi batri Side B sa uarþi : at (:) rita : is ailti stain þąnsi Side C iþa hiþan traki

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Berømmelsen af den døde er *metrisk formet med *stavrim. Indskriften afsluttes med en *forbandelsesformel (*værneformel) ligesom den nært beslægtede Glavendrup-sten, der har *samme rejser og muligvis samme rister.

Tolkningskommentar:
*Forbandelses- eller værneformlen er næsten identisk med Glavendrup-stenens, men betydningen af verbet *ælti og personbetegnelsen *ræte er omstridt (sidstnævnte ord er senest af Anette Jensen (2008) sat i forbindelse med dialektordet "ræde",'skræmsel').

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13-25 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften står i lodrette bånd, der alle læses nedefra, på A-siden er linjefølgen blandet, med linje 1 midt på stenen: 3,2,1,4,5.

Indskriftplacering:
Indskriften står på stenens tre sider. Hoveddelen på bredsiden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 230

DRM-nr.: III, 9