Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 267)(indskriftid: 267)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Tullstorp-sten

Fundomstændigheder:
Iflg. *Skonvig sad stenen i Tullstorp kirkes sydside. Da kirken blev revet ned i 1846, anbragte man den i den nordre kirkegårdsmur.

Opbevaringssted: På en lille høj ved kirken.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk dateret til omkring 1000. Billedfremstilling i *Mammen-*Ringerikestil.

Fundsted: Skåne län (Amt), Vemmenhögs (Herred), Tullstorp (Sogn). Nr.: SV2016

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 204 cm

Bredde: 138 cm

Tykkelse: 50 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, bredden er målt over dyret og tykkelsen ca. midtpå.

Tilstand: Stenen har været knækket i to stykker, men er nu sat sammen.


Stikord:


Ringerikestil
Mammenstil.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 94

Dansk oversættelse:
Kleppe/Glippe og Åse rejste disse kumler efter Ulf.

English translation:
Kleppir/Glippir and Ása raised this monument in memory of Ulfr.

Transskription:
KleppiR/KlippiR/GlippiR ok Āsa rēsþu kumbl þǿsi øftiR Ulf.

Translitteration:
: klibiR : auk : ąsa : | : risþu : kuml : | þusi : uftiR : ulf :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På stenens indskriftside er der midt på stenen afbildet det store dyr/løven i *Mammen-Ringerikestil over et vikingeskib med skjolde langs rælingen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-11,3 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, Et kryds.

Skriftordning: Indskriften begynder i stenens nedre venstre hjørne og fortsætter opad rundt langs stenens kant i bånd med spiraler og ormehoveder i profil.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 271

DRM-nr.: IV, 26