Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 870)(indskriftid: 870)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Uppåkra-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund gjort nær bopladsen Uppåkra i maj 2000. Fundet med metaldetektor ved arkæologisk udgravning. To stempelidentiske brakteater, IK 591,2 blev fundet i 2005 i en hustomt umiddebart vest for det sk. kulthus sammen med Uppåkra 2, IK 610.

Opbevaringssted: Lunds Universitets Historiske Museum.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteater.

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Bara (Herred), Uppåkra (Sogn). Nr.: SV0218

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
2000

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 24,1mm

Tilstand: Sammenbøjet med en smudset motivflade.


Litteraturhenvisning(er):


Axboe et al. 2011 Axboe, Morten; Heizmann, Wilhelm (2011): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - Auswertung und Neufunde p. 944ff.. DE GRUYTER, Berlin

Knirk, J. E.:2002 Knirk, James E.; M. Lerche Nielsen; K. Jonas Nordby og H. Williams (2002): Nytt om runer p. 10. UKM, Universitetet i Oslo

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 591,1

Dansk oversættelse:
... alu

English translation:
... alu

Transskription:
... alu

Translitteration:
sima(þ)ina alu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt ansigt med en skraveret og perlebesat hårpragt, som ender i en nakkesløjfe. Hovedet hviler på et ligeledes venstrevendt dyr med horn og forvredet eller knælende forben (Knirk 2002:10; Axboe et al. 2009:944ff.).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder langs motivets rand; henholdsvis til venstre for dyrets horn og bag hårpragten.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: UI0881