Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1014)(indskriftid: 1192)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Uppåkra-brakteat 3

Fundomstændigheder:
Brakteat-fragment fundet i 2001 sammen med andre guldklip under gulvet i kulthuset på bopladsen Uppåkra. Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Lunds Universitets Historiske Museum.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om et fragment af en brakteat; sandsynligvis en A-, B- eller C-brakteat med indskrift.

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 31251:7866

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Bara (Herred), Uppåkra (Sogn). Nr.: SV0218

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
2005

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.


Litteraturhenvisning(er):


Axboe et al. 2011 Axboe, Morten; Heizmann, Wilhelm (2011): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - Auswertung und Neufunde p. 945, 973. DE GRUYTER, Berlin

Imer, Lisbeth M. 2014 Madsen, Per K.; I. Wass (2015): Jernalderens runeindskrifter i Norden - Katalog Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014 p. 310. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 611

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...(t)...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Fragmentet er for lille til sikkert at kunne sammenlignes med andre brakteater med henblik på identifikation (Imer 2014:310; Axboe et al. 2011:945,973). Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Autenticitet: Ægte.