Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 457)(indskriftid: 457)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Väsby-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund fra før 1855; nærmere fundomstændigheder er ukendte. Indleveret til Statens Historiska Museum Stockholm 1892.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: F-brakteat. Stempelidentisk med Eskatorp-brakteat, Sk IK 241,1.

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Inventarnr.: 7050:a2

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Luggude (Herred), Väsby (Sogn). Nr.: SV1226

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1855

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 28,1mm

Tilstand: God stand; lettere bulet.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 251. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK241,2

Dansk oversættelse:
Malede ... eril.

English translation:
The eril ... coloured.

Transskription:
Fahide ... erilaR.

Translitteration:
f(a)hid(e) i(u)(i)la(i)di(u)(i)igaR e=erilaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt dyr med sænket hoved og tydelig manke, to ører og en spids tunge. Her ser vi et sjældent tilfælde, hvor dyres rent faktisk minder om en hest. Over dets ryg og manke ses en mængde utolkede perler lagt i en tern-agtig formation. Dyrets ben-positur med den opadstrittende rumpe finder vi ligheder til på gruppen af brakteater med 'ota'-indskrift; det gælder Tjurkö 2, IK185, Fjärestad, IK55, Gadegård, IK578, og Skåne 3. Det omsluttende randbånd med mere eller mindre forståelig rune-indskrift og en øvre og nedre linieramme genfinder vi på Sædding, IK148, Skodborg, IK161, og Danmark 7, IK197, uden de dog motivmæssigt synes at være beslægtede. Brakteaten er stempel-identisk med Eskatorp, IK241,1, (Hauck et al. 1985:Bd.2:51).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, omkransende brakteatens motiv.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR66

KJ nr.: 128