Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 274)(indskriftid: 274)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Västra Nöbbelöv-sten

Fundomstændigheder:
Stenen var kløvet på langs i to stykker, der stod som ledstolper på hver side af indkørslen til Nöbbelöv præstegård. De huller, der ses i stenen har været forsynet med jernkramper til lågerne.

Opbevaringssted: På græsplænen vest for parkeringspladsen ved kirken.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som ledstolper.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ljunits (Herred), Västra Nöbbelöv (Sogn). Nr.: SV1107

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1745

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 231-234 cm

Bredde: 106 cm

Tykkelse: 37 cm

Tilstand: Runestenen har været kløvet i to halvdele, men er nu samlet og rejst ved kirken.


Stikord:


Konturordning.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 60

Dansk oversættelse:
Toke rejste denne sten efter Ødge (dvs. "den rige"), sin bror, en meget god þegn(?).

English translation:
Tóki raised this stone in memory of Auðgi (i.e. the rich one), his brother, a very good þegn(?).

Transskription:
Tōki rēsþi stēn þennsi æftiR Ǿðga, brōður sinn, harða gōðan þegn(?).

Translitteration:
: tuki : risþi : stin : þainsi : iftiR : auþka : bruþur : sin : harþa : kuþan : | ----

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Af indskriftens sidste ord ses kun bunden af fire runer. DR argumenterer for, at den indbyrdes afstand imellem runerne peger mod udfyldningen 'þikn'. Var der tale om ordet drængR, ville man vente at se bunden af bistaven i r-runen.

Tolkningskommentar:
Afdødes navn er bestemt form af adjektivet auðigR 'rig'

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17,5-24 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *konturordning begynder i stenens nederste venstre hjørne og ender i en kort (skadet) midterlinje.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 278

DRM-nr.: IV, 18