Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 616)(indskriftid: 616)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Værløse-fibula

Fundomstændigheder:
Kvindegrav fundet i forbindelse med jordarbejde på flyvepladsen. Kvinden er 15-16 år og gravlagt med rigt gravudstyr.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Rosetfibel af den sjællandske type. Materialet er sølv med forgyldt sølvblik.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Dnf. 8/44

Sb-nr.: 34

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b.

Fundsted: København (Amt), Smørum (Herred), Værløse (Sogn). Nr.: 020216

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1944

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 3,5-4,5 cm

Bredde: 1-1,2 cm

Oprindelige mål: Hele fiblen måler 9,6x9x4 cm.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Bæksted, Anders 1945 (1945): Værløse runefibula Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1945 p. 84-91. København

Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 320-21, 333, 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 123 ff.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 6. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Rosetfibel
Mestersignatur.
alu

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 21

Dansk oversættelse:
Alugod

English translation:
Alugod

Transskription:
Alugod

Translitteration:
alugod

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften er omkranset af en ramme udført i tremolérteknik. Lige efter indskriften et svastika ligeledes i tremolérteknik. Der er også ornamentik af samme slags på indersiden af nåleholderen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er formentlig tale om en *mestersignatur. Stammedannelsen er omdiskuteret, men navnet består af to led: *alu- (magisk ord?, identisk med on. ǫl, da. øl) og 'god'.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,7-1,2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På ydersiden af nåleholderen i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

KJ nr.: 11

Andet nr.: EM85;123