Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 332)(indskriftid: 332)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Valleberga-sten

Fundomstændigheder:
Iflg. *Bruzelius har stenen, så længe man mindes, ligget i to stykker i et gærde i Valleberga. Herfra blev nederste del ca. 1840 fjernet og anbragt som ledstolpe. Her fandt *Thorsen den i 1845, og i 1869 genopdagedes den anden del af Bruzelius, der lod stykkerne sætte sammen.

Opbevaringssted: Ved runestenshøjen i Lundagård, Lund.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i stengærde, siden som ledstolpe.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering samt tilstedeværelsen af et kors.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ingelstads (Herred), Valleberga (Sogn). Nr.: SV0918

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1840, før

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 157 cm

Bredde: 52-56 cm

Oprindelige mål: Bredden angiver de to runebeskrevne siders bredde.


Stikord:


Bruzelius, N. G.
Thorsen, P.G.
Konturordning, dobbelt.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 42

Dansk oversættelse:
Sven og Thorgot/Thorgun gjorde disse kumler efter Manne og Svenne. Gud hjælpe deres sjæl vel, men de ligger i London.

English translation:
Sveinn and Þorgautr/Þorgunn made this monument in memory of Manni and Sveini. May God well help their souls. And they lie in London.

Transskription:
Svēnn ok Þōrgotr/Þōrgundr giǫrðu kumbl þessi æftiR Manna ok Svēna. Guð hialpi siǫl þēRa vel, en þēR liggia ī Lundunum.

Translitteration:
Side A : suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi | eftiR : mana | auk : suina Side B kuþ : hialbi : siaul : þeRa : uel : ian : þeR : likia : i : luntunum

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et flettet kors inkorporeret i indskriften. B-sidens rammelinjer ender i spiraler.

Oversættelses- og sagkommentar:
Navnet ristet "þurkutr" kan teoretisk dække både over mandsnavnet Þórgotr og kvindenavnet Þórgunnr (med d-indskud).

Læsningskommentar:
Den tredje rune i kubl kan på grund af stenoverfladen også ligne en m-rune, men der er utvilvsomt tale om en b-rune, således som Anders Bæksted gjorde Runologisk Laboratorium opmærksom på i 1950'erne.

Særlige tegn: Stungent i og k, m-rune med rundt hoved såvel som åben form.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,7-12 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften begynder i venstre side på både A- og B-siden, dobbelt *konturordning på A-siden med et kors øverst i midterfeltet.

Indskriftplacering:
På to sider af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 337

DRM-nr.: IV, 42