Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 347)(indskriftid: 347)

Thumbnails af billeder:

           

Stamdata:

Titel: Vapnö-sten

Fundomstændigheder:
Vapnö-stenen er omtalt første gang i en meddelelse fra V. Boye til P. G. Thorsen, hvor den sad indmuret i den udvendige side af bryggerset i herregården Vapnö. Efter skiftende placeringer blev stenen i december 1983 rejst syd for herregårdens vestfløj.

Opbevaringssted: Stenen ejes og opbevares på herregården Vapnö. Siden 1983 har stenen været rejst udendørs ved herregårdens vestfløj.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1000-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering, idet stenen må betragtes som senvikingetidig - og samtidig med fx Kvibille-stenen.

Fundsted: Hallands län (Amt), Halmstads (Herred), Vapnö (Sogn). Nr.: SV4311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1868

Arkæologisk periode: Ikke defineret.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 76 cm

Bredde: 36 cm

Oprindelige mål: Højden og bredden er målt de største steder.

Tilstand: Stenen er et fragment, der såvel for neden som for oven mangler et anseeligt stykke. Stenen er efter konservering genrejst 2017. Et stykke af stenen (med den nederste del af bistaven på u-runen i raistu samt det efterfølgende skilletegn) er slået af mellem 1985 og 2004.

Indskrift(er):

DK nr.: Hal 5

Dansk oversættelse:
... rejste stenen efter ... Krist hjælpe hans sjæl ...

English translation:
... raised the stone in memory of ... May Christ help (the) soul ...

Transskription:
... rēstu stēn æft[iR] ... [Kri]str hialpi sǫl ha[ns] ...

Translitteration:
... raistu [:] stin : aft-... | ...-(s)tr : hialmbi : saul : ho...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Vapnö-stenen er kun et fragment af en oprindelig søjleformet runesten, der forementlig har været omkring 2 m høj. Ved Magnus Källströms undersøgelse af stenen maj 2017 står det klart, at der er tale om en vikingetidig runesten (Källström http://www.k-blogg.se/2017/05/06/vapnostenen-till-vikingatiden). Denne udformning af runesten er især almindelig på norsk og vestnordisk område. Forekomsten af kortkvistruner og datidsformen ræistu med -st- for oprindelig -sþ- kunne trække i vestnordisk retning, men omvendt ses begge fænomener i de yngste, sydskandinaviske vikingetidsindskrifter.

Læsningskommentar:
Magnus Källström har ved sin nylæsning maj 2017 godtgjort af den ældre læsning æft- ikke er holdbar. u-runen og det efterfølgende skilletegn blevet beskadiget i perioden 1985-2004, men kendes fra ældre fotos.

Tolkningskommentar:
Formen af ordet "sjæl" må sammenholdes med skrivemåden "sol" på Kvibille-stenen. Den ejendommelige skrivemåde 'hialmbi' for "hialpi" er "uden lydligt grundlag" (DR sp. 963), men den kan dels ses som et spontant nasalindskud, som det fx også er tilfældet på det såkaldte Lund timbl-ben. Desuden kan der, som forslået af Källström være tale om en forveksling/sammenfald med ordet "hjelm" understøttet af det efterfølgende "p". Der synes imidlertid ikke at være paralleller i udtaleformaer af fx hallandske stednavne som Kulparp, Dylpered m.fl.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-10,7 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 352