Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 108)(indskriftid: 108)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vejlby-sten† (Sønderhald h)

Fundomstændigheder:
Der eksisterer kun Albret Holst's tegning af runerne på den tabte sten.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Gravsten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Der er formentlig tale om en gravsten fra romansk tid.

Fundsted: Randers (Amt), Sønderhald (Herred), Vejlby (Sogn). Nr.: 141017

Fundstedssikkerhed: Usikker.

Fundår:
1623

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Tilstand: Der er næppe tale om en nu tabt runesten, idet Albert Holts "rune"aftegninger i præsteindberetningere fra Århus Stift 1623 må vurderes som upålidelige, hvilket allerede Ole Worm var klar over (Moltke 1958:176ff.). Der er iflg. Moltke "næsten med sikkerhed ikke tale om en runesten" (Moltke:177)


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1956-58 (1956, 1958): Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I. Billeder og kildetext. II Skildring og kommentar Bibliotheca Arnamagnæana. Supplementum 1-2 p. 177. Ejnar Munksgaard, København

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 64

Dansk oversættelse:
Tvivlsom indskrift.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
[...]

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Ikke defineret.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 113 †