Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 610)(indskriftid: 610)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Vendsyssel-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteatens fundomstændigheder er ukendte. Ifølge IK er placeringen i Vendsyssel kun en formodning. Inden brakteaten blev indleveret, har den gennem længere tid være i privateje (Hauck et al. 1986:Bd.2:148).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 3/75

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Hjørring (Amt), Vendsyssel (Herred), (Sogn). Nr.: 105000

Fundstedssikkerhed: Usikker.

Fundår:
1975

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 39,25mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 147ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Grønvik, Ottar. 1996 (1996): Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden . Universitetsforlaget, Oslo

Moltke, Erik. 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 521. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: NJy IK 312,2

Dansk oversættelse:
... wílald(?) ...

English translation:
... wílald(?) ...

Transskription:
... [w]ilald(?) ...

Translitteration:
-uþaþit-ih -ilald (t)-uiuu-(t)w-

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt, busteløs hoved med hårpragt og et omløbende perlebånd, som ender i to ’tændstik’-haler. Bag hoveder ses fire, muligvis, rune-lignende tegn. Ifølge IK er motivet en imitation af kejserbilleder på romerske mønter. Brakteaten er stempel-identisk med Over Hornbæk 2, IK312,1. Der er dog en mindre afvigelse; den lille ring på ansigtets kind, her på Vendsyssel-brakteaten, er en perler på Over Hornbæk 2 brakteaten. Motivet er omsluttet af et randbånd præget med runer, som i hver ende munder ud i et fuglehoved med krumt næb. Et tema vi bl.a. genfinder på Lindkær, IK110, Over Hornbæk 3, IK140, og Stavnsager 1, IK647. De respektive motiver og selve indskrifterne synes dog ikke nært beslægtede (Hauck et al. 1986:Bd.2:147ff.)

Oversættelses- og sagkommentar:
I 'Runes and their Origin' omtaler Moltke denne brakteat som stempel-identisk med Over Hornbæk 3. Det er formentlig en slåfejl; Det er Over Hornbæk 2 Vendsyssel-brakteaten er stempel-identisk med. Ottar Grønvik (1996: 211ff.) giver en alternativ tolkning der ikke er fulgt her. Illustration: IK Foto: Lennart Larsen

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
I randbåndet som omslutter motivet.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;521