Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 119)(indskriftid: 119)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vester Tørslev-sten

Alternativ titel: Gætterup-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i Gettrup på en mark ved vejen mellem V. Tørslev og Gettrup, lidt nord for Glenstrup Sø.

Opbevaringssted: I våbenhuset i Vester Tørslev Kirke.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Nørhald (Herred), Vester Tørslev (Sogn). Nr.: 140610

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1870

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 154 cm

Bredde: 80 cm

Tykkelse: 45 cm

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 52

Dansk oversættelse:
Halle rejste denne sten, Lettes søn, efter Asulv(?), sin broder.

English translation:
Hella(?), Létta's(?) son, raised this stone in memory of Ásulfr/Ásleifr, his brother.

Transskription:
Hælla(?) rēsþi stēn þannsi, Lēttu(?) sun, æft Āsulf/Āslēf, brōður sinn.

Translitteration:
: hala : risþi : stin : | : þąnsi : | litu : sun : i | ft : ąslf : bruþur : sin :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
De to yderste tekstbånd afsluttes med en trekant og over det midterste tekstbånd er der placeret et kors.

Læsningskommentar:
Der er ikke linjeskift i andenlinjen efter skilletegnet efter þąnsi; men litu sun står på hovedet og runerne læses venstrevendt i forhold til þąnsi. Det kan diskuteres, om der bør linjedeles i|ft eller |ift. Wimmer og DR antager, at der er en rammmelinje nederst efter sun : og ingen rammelinje i midterlinjen, som da begynder med en i-rune. Men skilletegnsanbringelsen tyder på, at der bør deles : i | ft :,og at rammen er lukket forneden i alle runebåndene.

Tolkningskommentar:
Tolkningen af navnene er omdiskuteret og i hvert fald 'ąslf' må suppleres for at give mening. Hvad de to andre navne angår, er der antagelig tale om feminint bøjede mandsnavne (Lerche Nielsen 1997a: 20-24 samt Peterson 2007: 129 og 158)

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-16,5 cm

Skilletegnstype(r): To vertikale streger.

Skriftordning: Parallelordning med blandet linjefølge. Først yderste højre tekstbånd nedefra og op, så ydre venstre tekstbånd bustrofedon oppefra og ned og sidst midterbåndet nedefra og op.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 124

DRM-nr.: II, 48