Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 378)(indskriftid: 378)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vestermarie-sten 1

Alternativ titel: Vester Marie-stenen IV

Fundomstændigheder:
Fundet som trappetrin uden for en selvejergård i sognet. Den blev købt i 1851 og flyttet til Vestermarie kirkes våbenhus sammen med Vestermarie-sten 2 (Bh 39). L. Wimmer lod stenen tegne i 1879 og på daværende tidspunkt manglede det øvre højre hjørne ikke. Fragmentet mangler imidlertid i 1893, hvor L. Wimmer undersøgte stenen.

Opbevaringssted: Runestensanlægget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermarie-sten (Bh 39-43).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som trappetrin.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 523443

Sb-nr.: 118

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Vestermarie (Sogn). Nr.: 060305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1819

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 167 cm

Bredde: 86 cm

Tykkelse: 11 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden.

Tilstand: Begge nedre hjørner af stenen er afslået. Et stykke af indskriftfladen i venstre side mangler. Desuden mangler det øvre højre hjørne, som er afslået mellem 1879 og 1893. Stenen er blevet restaureret i slutningen i perioden 1986-90. Før da var bevaringstilstanden dårlig dels grundet tidligere reparationer.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 40-41. København


Stikord:


Kuml
Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 38

Dansk oversættelse:
..., Broder, de rejste dette *kuml e(fter) ... og efter Es(ki)l, deres broder. Gud hjælpe ...

English translation:
... Bróðir, they raised this monument ... and in memory of Áskell, their brother. God help ...

Transskription:
... BroþiR þæiR(?) resþ[u] kumbl þætsi ... ok æftiR Æs[ke]l, bruþur sin. Guþ hi[alpi] ...

Translitteration:
...-m : bruþ(i)m : ...(a)im : raist- : kumbl : þitsi : (a)-... | ... (u)k : afteR : as--l : bruþuR : sin : guþ : hi...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriftens rejser- og sjæleformel kan let identificeres trods lakuner.

Læsningskommentar:
De to m-runer i sekvensen "bruþ(i)m : ...(a)im" må antages at være R-runer, der er vendt på hovedet (stupruner). Usikkerhed i brugen af R-runen viser akkusativformen "bruþuR".

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,2-11 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i to rammebånd og er konturordnet. Det ydre rammebånds indre rammestreg fungerer som ydre rammestreg i det indre rammebånd. Indskriften begynder nederst til venstre i det ydre rammebånd. Indskriften fortsætter i det indre rammebånd også her nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 383

DRM-nr.: V, 29