Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 379)(indskriftid: 379)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vestermarie-sten 2

Fundomstændigheder:
Fundet på en selvejergård i Vestermarie sogn i 1847. Købt i 1851 sammen med Vestermarie-sten 1 (Bh 38) og flyttet til Vestermarie kirkes våbenhus.

Opbevaringssted: Runestensanlægget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermarie-sten (Bh 38, 40-43).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten på gård.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 523444

Sb-nr.: 459

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden. Typologisk betragtet hører den til blandt de ældre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Vestermarie (Sogn). Nr.: 060305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1847

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 190 cm

Bredde: 79 cm

Tykkelse: 22 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, og tykkelsen er målt på det største sted.

Tilstand: Bevaringstilstanden er jævn. Der er begyndende afskalninger på indskriftsiden (forsiden) og revnedannelser på bagsiden.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 42-43. København


Stikord:


Dobbeltlæsning

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 39

Dansk oversættelse:
Thorsten og Svend rejste (stenen) efter Alvin deres fader og efter Thorlak deres broder. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd.

English translation:
Þorsteinn and Sveinn raised in memory of Alfvin/Ǫlfun, their father, and in memory of Þorlakr, their brother. May God and God's mother help their spirits.

Transskription:
Þorsten ok Swen resþu æftiR Alfwin/Olfun, faþur sin, ok æftiR Þorlak, broþur sin. Guþ hialpi ond þeRa ok G[u]þs moþiR.

Translitteration:
þurstin : uk (:) suin : raistu : abtiR : alfuin : faþur sin : uk abtiR : þurlak : b(r)uþu(r) sin : kuþ hialbi ąnt : þaiRa : uk-þ(s) muþiR

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Der er brugt både ensidige og gennemstregede a- og n-runer. Den generelle brug af u-runerne for o rimeliggør en læsning "ąnt" fremfor "ont". Runen er ensidig med højrevendte bistave. I indskriftens tredje- og næstsidste ord dobbeltlæses k-runen i "uk-þ(s)" så der læses "ok" og "G[u]þs".

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9-16 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kryds.

Skriftordning: Indskriften er konturordnet og drejer i en spiralbevægelse ind mod midten. Indskriften begynder (atypisk) nederst i højre side.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 384

DRM-nr.: V, 11