Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 380)(indskriftid: 380)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vestermarie-sten 3

Fundomstændigheder:
Fundet som overgang over en lille bæk på Højlyngen tæt på Almindingen og Enesbjerg. 1876 blev stenen flyttet til Vesteremarie kirkes kirkegård.

Opbevaringssted: Runestensanlægget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermarie-sten (Bh 38,39,41-43).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bro.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 523445

Sb-nr.: 460

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Vestermarie (Sogn). Nr.: 060305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1875

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 107 cm

Bredde: 80 cm

Tykkelse: 11,5 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, og bredden på det største sted.

Tilstand: Den øverste del af stenen er afslået og mangler. Stenen er restaureret i perioden 1986-90. Før denne var bevaringstilstanden dårlig; der var åbne revnedannelser ved toppen i lagdelingen og begyndende afskalninger på indskriftsiden (forsiden). Indskriftfladen er erroderet.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 44-45. København


Stikord:


Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 40

Dansk oversættelse:
Gilling rejste ... sin broder. Gud hjælpe hans sjæl.

English translation:
Gillingr raised ... his brother. May God help his soul.

Transskription:
GillingR resþi ... [br]oþur sin. Guþ hialpi siol hans.

Translitteration:
kilinR : r(e)isti ...(u)þur : sin : kuþ : hiabi : s(i)ol : has :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskrifttypen følger den bornholmske hovedtype; *rejserformel efterfulgt af *sjæleformel. Personnavnet Gilling kendes i vestnordisk som mytisk navn, men er i øvrigt ubelagt.

Læsningskommentar:
Indskriften viser brug af nominativ-R og der er skrevet ei for ældre ai i "r(e)isti". o-runen er ensidig og har højrevendte bistave.

Tolkningskommentar:
Rekonstruktionen [br]oþur kan anses for sikker, da en form [fa]uþur er meget sjælden og grundet o-runen i "siol" snarest ville have haft formen foþur.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,2-12,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et rammebånd med ydre og indre rammestreg. Selvom toppen mangler, kan det anses for sikkert, at indskriften har været konturordnet. Indskriften begynder nederst til venstre og afsluttes i midten, hvor rammebåndet drejer i en spiral ind mod midten.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 385

DRM-nr.: V, 12