Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 381)(indskriftid: 381)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Vestermarie-sten 4

Alternativ titel: Vester Marie-stenen I

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i hel stand i forbindelse med en udgravning af Vestermarie kirke i 1883. Stenen lå med indskriftsiden nedad, og runerne blev først opdagedet, da stenen var kløvet i mange stykker. Flere stenstykker blev først fundet nogle år senere. Seks stykker blev urigtigt sat sammen med cement, mens det syvende blev henlagt som hørende til en anden sten. Wimmer påviste dog sammenhørigheden i 1895. Det løse stykke forsvandt i en periode, men blev genfundet i 1931.

Opbevaringssted: De syv fragmenter er ikke længere cementeret sammen, men i stedet anbragt vandret på jorden i runestensanlægget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermarie-sten (Bh 38-40,42,43).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 523446

Sb-nr.: 461

Datering: 1050-1150

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden. Rune- og sprogtypologisk betragtet hører den til blandt de tidlige sten i gruppen, mens selve formeltypen normalt henføres til middelalderen efter ca. 1100.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Vestermarie (Sogn). Nr.: 060305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1883

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 130 cm

Bredde: 130 cm

Tykkelse: 26 cm

Tilstand: Runestenen består af syv fragmenter. Stenen blev retaureret i perioden 1986-90. Bevaringstilstanden før denne var dårlig dels grundet tidligere reperationer.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 46-47. København


Stikord:


Formeltype 'her ligger'-formlen

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 41

Dansk oversættelse:
Svend ... og Tole og Vefrid, de ligger under ... sten.

English translation:
Sveinn ... and Tóli and Véfríðr, they lie under ... stone.

Transskription:
Swen ... ok Toli ok Wifriþr þø ligg[i]a un[di]R ... sten.

Translitteration:
suain ... (a)uk : tul(i) : auk : uifriþr : þau : lika : un...R : þi... (s)(t)ain

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *'her ligger'-formel, der må kædes sammen med den romanske ligstenstradition.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 7,5-11,8 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et rammebånd med ydre og indre rammestreg og er konturordnet.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 386

DRM-nr.: V, 4