Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 382)(indskriftid: 382)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vestermarie-sten 5

Alternativ titel: Vester Marie-stenen VI

Fundomstændigheder:
Fundet under Vestermarie Kirkes sydmur.

Opbevaringssted: Runestensanlægget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermarie-sten (Bh 38-41, 43).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 523447

Sb-nr.: 462

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk, rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de yngre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Vestermarie (Sogn). Nr.: 060305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1884

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 210 cm

Bredde: 59 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, bredden er et ca.-mål.

Tilstand: Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 48-49. København


Stikord:


God
Runeslange
Kobbel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 42

Dansk oversættelse:
Asvalde rejste denne sten efter sin broder Alver. Den *gode *"dreng" (blev) skændigt dræbt, og Skoge sveg den sagesløse.

English translation:
Ásvaldi raised this stone in memory of Alfarr, his brother: a good *"drengr", shamefully killed, and Skógi betrayed the guiltless one.

Transskription:
Aswaldi resþi sten þænsa æftiR Alfar, broþur sin, drængR goþr, dræpin osyniu, ok Skogi swek sakløsan.

Translitteration:
: asualdi : risti : stein : þinsa : iftR : alfar : bruþur : sin : drinr : koþr | : trebin u:syni : auk : skogi : suek : saklausan :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
*Runeslange (hoved set i profil, mandelformet øje med prik) med hale og ben. Hoved og hale samles af et *kobbel.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *rejserformel og er rimeligvis delvis rytmisk opbygget (ljóðaháttr) (jf. Nielsen 1983: 226-27). Runeindskrifter der omhandler svig er en sjælden, men kendt genre (jf. fx Svenstrup-stenen (NJy 75)).

Tolkningskommentar:
"trebin u:syni" har været tolket som et navn 'Træbene-Sønne' under henvisning til et kendt gårdnavn (med en særlig mølle med træben), se DR:445, men tolkningen dræpin osyníu 'dræbt skændigt' (Marius Kristensen) er nu almindeligt accepteret (Moltke 1985: 332).

Særlige tegn: Den oprindelige ansur-rune er brugt som o-rune. Den er ensidig med højrevendte bistave, der skråner nedefter. Der er brugt stungen i-rune (e), stungen k-rune (g), stungent t-rune (d) og stungen u-rune. d-runen er stungen med prik på hovedstaven, u-runen har to prikker i rummet mellem hovedstav og bue.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,2-9,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er dels indfattet i en *runeslange dels i et indre rammebånd, der følger slangen. Indskriften begynder nederst til venstre ved slangens hoved.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 387

DRM-nr.: V, 33