Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 383)(indskriftid: 383)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Vestermarie-sten 6

Alternativ titel: Vester Marie-stenen V

Fundomstændigheder:
Runestenen er fundet i en gårdbygning tilhørende Vestergård beliggende nær ved kirkegården. Stenen skal være solgt ved offentlig auktion fra kirkegården i 1820'erne.

Opbevaringssted: I en årrække stod stenen vendt på hovedet på Vestermarie Kirkegård og stykker var sat forkert sammen med cement. Efter nyrestaurering i perioden 1986-90 er den genopstillet retvendt i en stålkonstruktion i runestensanlægget sydvest for kirketårnet sammen med de øvrige fem Vestermarie-sten (Bh 38-42).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement på gård.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 523448

Sb-nr.: 463

Datering: 1025-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk er der ikke grundlag for en nærmere datering inden for perioden.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Vester (Herred), Vestermarie (Sogn). Nr.: 060305

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1888

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 157 cm

Bredde: 79 cm

Tykkelse: 27 cm

Tilstand: Bevaringstilstanden før en restaurering i perioden 1986-90 var dårlig dels grundet tidligere cementreperationer.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 50-51. København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 43

Dansk oversættelse:
Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...--R : k... | ...(l)--- : --... ---...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et Skt. Georgskors med hagekors i midten ses øverst på stenens midterflade.

Læsningskommentar:
Stenens dårlige tilstand gør en læsning tilnærmelsesvis umulig.

Tolkningskommentar:
En tolkning kan ikke etableres.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: 8,5-11 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Grundet stenens tilstand er skriftordningen vanskelig at afgøre. Indskriften har været indfattet i rammebånd med indre og ydre ramme. Nederst til venstre ses to bånd løbe parallelt.

Indskriftplacering:
På begge stenens bredsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 388

DRM-nr.: V, 30