Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 95)(indskriftid: 95)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Viborg-fibula

Fundomstændigheder:
Fundet sammen med en mindre fibel i toppen af en gravhøj på Viborg Mark.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Genstanden er et remendebeslag, som er genanvendt som dragtspænde.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 7429

Datering: 800-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Ornamentikken på forsiden er en efterligning af karolingisk planteornamentik, som dateres til 800-tallet.

Fundsted: Viborg (Amt), Nørlyng (Herred), Viborg (Sogn). Nr.: 130815

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1894

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 8,3 cm

Bredde: 3,8 cm

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 30

Dansk oversættelse:
Meget divergerende tolkningsforslag.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
lukisliua

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriftens rammelinjer ender i et langhalset ulve- eller dragelignende hoved.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er fremsat flere forslag til ordopdeling og meget usikre og forskelligartede tolkninger af indskriften, således Nordén (1937:157f.), Harry Andersen (1943:168-173), jvf. Moltke (1985:357f.).

Læsningskommentar:
Runerne står fint indridsede i én linje uden skilletegn.

Tolkningskommentar:
Erik Moltke benytter denne indskrift som illustration af, hvor vanskeligt tolkningsarbejdet af runeindskrifter kan være (Moltke 1985:357f.).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 0,4-0,6 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på bagsiden af genstanden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 100B