Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 205)(indskriftid: 205)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Vimose-bæltespænde

Fundomstændigheder:
Løsfund før de arkæologiske udgravninger.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, Danmarks Oldtid.

Genstandstype: Spænde.

Genstandstypekommentar: Spændet hører til et svært militærbælte.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 11650

Sb-nr.: 1

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Spændet stammer fra den største deponering, Vimose 3, fase C1b.

Fundsted: Odense (Amt), Lunde (Herred), Allese (Sogn). Nr.: 080301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1851/1868

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 4 cm

Bredde: 2,9 cm

Oprindelige mål: Runefladens mål. Hele spændets mål i udfoldet tilstand er 6,2 cm i længden og 5 cm i bredden.

Tilstand: God.


Stikord:


Gotisk?
Vestgermansk?

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 16

Dansk oversættelse:
...|...

English translation:
...|...

Transskription:
...|...

Translitteration:
aadagas(u)|laasauwija

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tolkningen er meget usikker.

Læsningskommentar:
En læsning aadagast i stedet for aadagas(u)må afvises. u-runen må anses for værende sikker efter fornyet undersøgelse i 2007.

Tolkningskommentar:
Der foreligger mindst fem forskellige transskriptions- og tolkningsforslag.

Særlige tegn: s-runen er 8-, 9- og 10-streget.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket, Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1 cm.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: To højrevendt linjer med runefødderne mod hinanden. Læsefølgen omstridt.

Indskriftplacering:
På bagsiden af spændet. Indskriften ristet efter fastgørelsen på en læderrem.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 208

KJ nr.: 24