Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 839)(indskriftid: 839)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vimose-dupsko 2

Fundomstændigheder:
"Runerne" opdaget af konservator Bjarne Lønborg 1979 i forbindelse med rensning.

Opbevaringssted: Odense Bys Museer.

Genstandstype: Dupsko.

Genstandstypekommentar: Rund.

Anvendelse: Dupsko til sværdskede.

Ejerinstitution: Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C.

Inventarnr.: 3201x237

Sb-nr.: 1

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Dupskoen hører til den største deponering, Vimose 3, dateret til fase C1b.

Fundsted: Odense (Amt), Lunde (Herred), Allese (Sogn). Nr.: 080301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1800-tallet/ 1979

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: Ca. 6,2 cm

Bredde: Ca. 6,5 cm

Tykkelse: 0,7 cm

Oprindelige mål: Godt 6 cm i diameter, 7 cm incl. spids.

Tilstand: Undersøgt efter lakering.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 334/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Ilkjær, Jørgen 2006 (2006): Vimose. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 402-410. Walter de Gruyter, Berlin


Stikord:


Skriftefterligning
Rune-/ skriftefterligning.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 21

Dansk oversættelse:
Næppe sprogligt meningsgivende.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
.../ttnþþ

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften tolkes som *rune- eller skriftefterlignende.

Læsningskommentar:
Læsning usikker.

Særlige tegn: þ med bælg fra top til fod.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket, Urnordisk.

Runehøjde: 1,7 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendte tegn i en linje.

Indskriftplacering:
På den ene side af dupskoen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;334A