Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 202)(indskriftid: 202)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Vimose-høvl

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning under Engelhardts ledelse.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, Danmarks Oldtid.

Genstandstype: Høvl.

Anvendelse: Skafthøvl.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 24373

Sb-nr.: 1

Datering: 160-375/400

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Det kan ikke afgøres, hvilken nedlægning høvlen har hørt til.

Fundsted: Odense (Amt), Lunde (Herred), Allese (Sogn). Nr.: 080301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1865

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Ask.

Dimensioner: 30,2 cm

Bredde: 3,5 cm

Tykkelse: 3,2 cm

Oprindelige mål: Længdeangivelsen usikker. Afstanden mellem de to ikke helt sammenhørende brudstykker er lidt for stor.

Tilstand: Fundet i tre brudstykker, hvoraf de to passer nøje sammen. Nogle af runerne er stærkt udviskede.


Litteraturhenvisning(er):


Jensen, X. Pauli, 2003 Jørgensen, Lars, Storgaard, Birger & Thomsen, Lone G. (2003): Vimosefundet Sejrens Triumf p. 224-238. Nationalmuseet, København

Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 333; 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Ilkjær, Jørgen 2006 (2006): Vimose. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 402-410. Walter de Gruyter, Berlin

Stoklund, Marie 2006 (2006): Vimose. Runologisch. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 412f./410-414. Walter de Gruyter, Berlin

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 89. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 18

Dansk oversættelse:
Høvl... {wiliR} ... | ...

English translation:
Plane... {wiliR} ... | ...

Transskription:
talijo | ... {wiliR} ... | ...

Translitteration:
Side A talijo | gisaioj : wiliR --lao--- ... Side B t--is : hleuno : an- : regu

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Gennemgående er talijo tolket som 'høvl', egentlig forventet talgijo (Moltke 1985: 89), som også genfundet i oldislandsk trételgja 'tømmerøkse, høvl'. Hører til verbet talgide 'han skar' (Nøvling-fibula). Tidligere mente man også at kunne tolke et teoretisk mandsnavn Talijo.

Læsningskommentar:
Der synes at være tre indskrifter, der fremtræder ret forskelligt. Det fint indridsede talijo står for sig. Der har været nogenlunde enighed om læsningen, undtagen af de udviskede partier.

Tolkningskommentar:
Forskellige meget afvigende tolkningsforslag.

Særlige tegn: Det er tvivlsomt, om der findes en stavsat k-rune, som det har været hævdet. e-rune med vandret tværstav.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1-1,5 cm

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter, To punkter.

Skriftordning: Enkeltlinjer, højrevendt.

Indskriftplacering:
På oversiden (Side A) og den ene side ( Side B).

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 206

KJ nr.: 25