Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 919)(indskriftid: 919)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Vimose-kam

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning, Engelhardt m. fl.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, Danmarks Oldtid.

Genstandstype: Kam.

Genstandstypekommentar: Genstanden er en tolagskam, som typemæssigt er udbredt i det fynske og sydjyske område i årtierne omkring overgangen fra ældre til yngre romersk jernalder.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 22657

Sb-nr.: 1

Datering: 150-160

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Kammen hører formentlig til nedlægningen Vimose 2.

Fundsted: Odense (Amt), Lunde (Herred), Allese (Sogn). Nr.: 080301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1865

Arkæologisk periode: Overgangen ældre/yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tak.

Dimensioner: 5,6 cm

Bredde: 4,9 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 329-30/ 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Henriksen, Mogens Bo 1996 (1996): Harja-kammen fra Vimose-fundet Fynske Minder 1996 p. 48-54, 57. Odense Bys Museer, Odense

Stoklund, Marie 2006 (2006): Vimose. Runologisch. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 410f./410-414. Walter de Gruyter, Berlin

Seebold, Elmar Klaus Düwel, (1994): Die sprachliche Deutung und Einordnung der archaischen Runeninschriften Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung. ERG 10 p. 56-94. de Gruyter, Berlin

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 19

Dansk oversættelse:
Harja

English translation:
Harja

Transskription:
harja

Translitteration:
harja

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tolkes som runeristerens eller ejerens navn. Et alternativt forslag er, at harja kan oversættes med 'kam' (Seebold 1994,71).

Tolkningskommentar:
Mandsnavn

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 1,3 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På kammens ene side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 207