Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 204)(indskriftid: 204)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Vimose-rembøjle

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, Danmarks Oldtid.

Genstandstype: Sværdskedebeslag.

Anvendelse: Rembøjle til sværdskede.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 13678

Sb-nr.: 1

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra Vimose 3, fase C1b.

Fundsted: Odense (Amt), Odense (Herred), Næsbyhoved-Broby (Sogn). Nr.: 080406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1853

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 10,9 cm

Bredde: 1,1 cm

Tilstand: Den rektangulære midterflade med de indridsede tegn er ret korroderet.


Litteraturhenvisning(er):


Marstrander, Carl J. S. 1952 (1953): De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet. Skrift og språk i folkevandringstiden 1. Danske og svenske innskrifter. Viking . Oslo


Stikord:


Skriftefterligning

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 17

Dansk oversættelse:
Skriftefterligning.

English translation:
...

Transskription:
.../Awings/...

Translitteration:
.../awñs/lw-(k)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ikke sprogligt meningsgivende. Skriftefterligning.

Læsningskommentar:
Indskriftefterligning.

Tolkningskommentar:
Awings (gotisk) (Marstrander 1952,60-63) må afvises (Stoklund 1995,333).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Læseretning omstridt.

Indskriftplacering:
På rektangulær flade med fortinning.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 207A

KJ nr.: 23