Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 217)(indskriftid: 217)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vordingborg-sten

Fundomstændigheder:
Runestenen blev opdaget af kansler Christian Friis, der på en rejse gennem Vordingborg tilfældigvis fik øje på den i accisebodens grundmur.

Opbevaringssted: Nationalmuseets runestenshal.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som grundsten i Vordingborgs accisebod (toldbod).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 1

Datering: 800-950

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Præstø (Amt), Bårse (Herred), Vordingborg (Sogn). Nr.: 050213

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Begyndelsen af 1600-tallet

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 144 cm

Bredde: 60 cm

Tykkelse: 46 cm

Oprindelige mål: A-siden (ca. 46 cm) er smallere end B-siden (ca. 60 cm). Tykkelsen er et ca.-mål.

Tilstand: Noget af toppen af stenen gik af ved flytningen fra Rundetårn i 1867. Det er sat på med cement, og de øverste runer er lettere beskadigede.


Litteraturhenvisning(er):


Birkmann, Thomas. 1995 : Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12 p. 350-351. 1995, Berlin New York

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 80

Dansk oversættelse:
Gjorde Thjodver(?)/Thjodve efter Adils ... .

English translation:
Þjóðvér/Þjóðví made in memory of Aðísl ...

Transskription:
Gærði ÞiūðvēR/Þiūðvī æft Aðīsl ...

Translitteration:
Side A karþi þiauþui(r) Side B aft aþisl (u)(m)a(r)utrkau

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Oversættelsen efter Moltke. De to navneformer afspejler hhv. et mands- og et kvindenavn.

Læsningskommentar:
Wimmer begynder med at læse den lange linje på bredsiden, DR og Moltke med den korte på smalsiden. De øverste runer i den lange linje er meget utydelige.

Tolkningskommentar:
Tolkning usikker.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,5-11,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriftens to linjer uden rammestreger læses fra venstre mod højre nedefra.

Indskriftplacering:
Indskriften står på den ene bredside (B) og den ene smalside (A).

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 221

DRM-nr.: III, 11